V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu od 2. do 4. septembra u BKC TK u Tuzli

V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu bit će održana u Bosanskom kulturnom centru TK u periodu od 2.9. do 4.9.2022.godine.

Otvaranje konferencije i važnog događaja za Bosnu i Hercegovinu, uzimajući u obzir izraženost problema i sve veću učestalost poremećaja iz spektra autizma, je u petak 2.9.2022.godine s početkom u 11:00 sati.

Ovo je peti od jedanaest kongresa koji se organizuju dva puta godišnje u zemljama Balkana.

Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, suorganizatori Konferencije su i: Svjetska organizacija za autizam; AutisMedi institut; Heimerer Therapeutic centar; Udruženje ”Svijet u slikama”; Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL”. Konferenciju su finansijski podržali: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, resorna ministarstva Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona i Kantona Sarajevo, OSCE misija u Bosni i Hercegovini, te druge ustanove i pojedinci.

Na ovom međunarodnom naučno-stručnom skupu predavači su iz različitih zemalja i gradova kao što su: Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, Turske, Kanade, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja. Među najavljenim predavačima su Paul Shattock, Velika Britanija, Ralf Herwig, Austrija, Anna Krajčin, SAD, Ines Delzotto, Hrvatska, Amela Ibrahimagić, Bosna i Hercegovinai drugi. Za učešće se prijavio veliki broja profesionalaca različitih stručnih usmjerenja koji rade sa djecom i odraslim s teškoćama u razvoju kao i roditelja, studenata te drugih učesnika iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Meni