Zaposlenici i Upravni odbor JU BKC TK Tuzla

ZAPOSLENICI U U STALNOM RADNOM ODNOSU:

 • Sead Muminović, bachelor matematike i informatike – direktor [email protected]
 • Almir Omerčević, bachelor prava – pomoćnik direktora [email protected]
 • Hari Ejubović, prof. umjetnosti – Rukovodilac galerijsko-scenskih poslova / [email protected]
 • Mirheta Čolić, dipl.oec. – Rukovodilac tehničkih poslova i marketinga / [email protected]
 • Emir Bajić, bachelor općeg prava – Rukovodilac službe za opće i zajedničke poslove / [email protected]
 • Mirela Ibrahimović Mehanović, dipl.muzikolog, prof. – stručni saradnik za muzičku djelatnost / [email protected]
 • Anela Selimović, prof. engl. – stručni saradnik za kongresnu djelatnost i koordinator za međunarodnu saradnju / [email protected]
 • Benjamin Bajrektarević, prof. orijentalistike – stručni saradnik za fundus umjetnina i kulturnu baštinu  / [email protected]
 • Hazim Mujčinović, dipl. glumac  – stručni saradnik za produkciju / [email protected]
 • Nedim Ćudić, dipl.žur. – stručni saradnik za odnose s javnošću / [email protected]
 • Meldina Šljivić – mlađi referent za finansije / [email protected]
 • Sabina Glotić – propagandista / [email protected]
 • Samela Požegić, tehnički sekretar / [email protected]
 • Husein AhmetaševićMajstor rasvjete i ton majstor
 • Samir MuminovićMajstor na sceni
 • Muharem Ibiševićton majstor
 • Nasiha Ajšićkafe kuharica i higijeničar
 • Nirsada Kovačevićkafe kuharica i higijeničar
 • Mustafa Kožarićportir
 • Vehid Bukvarportir

ZAPOSLENICI NA ODREĐENO VRIJEME

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR:

 • Anisa Mahmutović, predsjednik UO
 • Amra Đapo, član UO
 • Emir Bajić, član UO
Meni