JAVNI KONKURS (Objavljeno: 28.9.2013. – Dnevni avaz) – ISTEKAO

Na osnovu člana 24. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 38/02 od 15.02.2002.godine i člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kultruni centar Tuzlanskog kantona, broj 29/10 od 06.02.2010.godine, direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem u zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciji

“Voditelj kongresne i izdavačke djelatnosti i koordinator za međunarodnu suradnju”

u Odjeljenju za umjetničko-stručne poslove

u Javnoj ustanovi Bosanski kultruni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

KOMPLETAN KONKURS PREUZMITE KLIKOM OVDJE (PDF: 68 KB)

Meni