BKC TK: U Tuzli promovisana nova knjiga Sare Sabri “Jaka si najljepša”

2911 sara sabri

U subotu, 27. novembra, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizovao je promociju knjige „Jaka si najljepša“, autorice Sare Sabri.

Radi se 16. naslovu Sanele Karišik Begović, poznatije kao Sara Sabri, bosanskohercegovačke spisateljice, Novopazarke sa adresom u Sarajevu.

Autorica je predstavila svoju novu knjigu iz sfere samopomoći, a koja nas kao i njene prethodne knjige podstiču na razmišljanje i promjenu pogleda na život i otvaraju mnoga aktuelna pitanja iz oblasti sociologije, religije, psihologije i filozofije. Promocija je bila interaktivna, uz značajno učešće, najvećim dijelom žena koje su kao i autorica iznijela svoja iskustva teške prošlosti, iskušenja, trauma, gubitaka, porodičnog i drugih oblika nasilja, te postavljanje prioriteta u ličnom, porodičnom i poslovnom životu.

Knjiga „Jaka si najljepša“ iz štampe je izašla u februaru i već je doživjela više izdanja.

Sanela Karišik Begović (Sara Sabri) rođena je 1984. godine u Novom Pazaru. Nakon Gazi Isa-begove medrese, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru je uporedo studirala diplomatiju i međunarodne odnose, te bosanski i srpski jezik i književnost.

JU BKC TK

 

Meni