Foaje

Bife – 98,5 m2   I   Veliki sto – 3 kom   I   Mali sto – 1 kom   I   Tabure – 10 kom   I    Sećija trodjelna    I    Šank    I    TV plazma   I   Klima

Meni