Enver Mandžić – 5. Bijenale umjetnosti minijature

Prvi jubilej Bijenala umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine karakteriše velika zainteresovanost likovnih umjetnika da se predstave svojim radovima na ovoj značajnoj manifestaciji koja okuplja sve one koji , na neki način, pripadaju Bosansko – Hercegovačkom likovnom krugu. Preko 350 autora sa oko 1000 radova prijavilo je svoje učešće. Selekciona komisija je za izlaganje odabrala 278 autora i ukupno 561 rad u četiri kategorije. Za kategoriju slikarstvo prijavljeno je najviše umjetnika a selekciona komisija je odabrala 140 autora sa ukupno 293 rada. Kategorije grafika obuhvata 32 autora i 62 rada, crteža 42 autora sa 85 radova, i skulptura i instalacija obuhvata 64 autora sa 121 radom.

Od ukupnog broja autora , koji će izlagati na ovom bijenalu, 44 autora dolaze iz inostranstva, kao gosti bijenala. Najviše je iz Njemačke (12), Srbije (10), Hrvatske (6), i drugih zemalja (ukupno 11). Na bijenalu su predstavljeni autori iz 50 mjesta iz Bosne i Hercegovine. Najviše autora dolazi iz Sarajeva (38), Mostara (17), Banja Luke (10), Široki Brijeg (7). Tu su autori i iz tz. malih sredina Bužim, Grude, Ilijaš, Vitez, Kremna i dr. Značajan je udio žena umjetnika. Sve naprijed pobrojano može poslužiti kao izazov istraživačima stanja likovne umjetnosti u BiH, prije svega brojnost likovnih umjetnika, njihova zastupljenost u različitim sredinama, aktuelnost problematike koju obrađuju u svojim djelima i dr.

Na osnovu svega jasno je da bijenale savremene umjetnosti minijature svaki puta okuplja sve veći broj umjetnika iz Bosne i Hercegovine i dijaspore a evidentna je i zainteresovanost umjetnika i iz inostranstva. Vrijeme je pokazalo da umjetnost nema granica, da stižu nove generacije umjetnika koji žele afirmaciju, da kvalitet postaje opredjeljući faktor u izlaganju.

Direktor 5.BUM BiH-a
Akademik Enver Mandžić, prof., dr sc.
Semir Fejzić direktor BKC-a Tuzla

Meni